Residence Marina
Majorettes Magic Stars

Majorettes Magic Stars

03.06.2022 - 22.07.2022

Three chances to see the Majorettes Magic Stars:
Friday 3 June parade from Piazza Nember to Piazza Aurora.
Tuesday 28 June parade from Piazza Milano to Piazza Torino – Show in Piazza Torino
Friday 22 July parade from Piazza Marina to Piazza Nember – Show in Piazza Nember
Other Events
18.08.2022 - 18.08.2022
12.07.2022 - 20.08.2022
12.07.2022 - 20.08.2022
22.05.2022 - 23.08.2022
24.07.2022 - 24.08.2022
04.06.2022 - 26.08.2022
02.08.2022 - 26.08.2022
15.07.2022 - 26.08.2022
27.08.2022 - 27.08.2022
27.08.2022 - 28.08.2022
21.07.2022 - 29.08.2022
02.06.2022 - 30.08.2022
01.07.2022 - 31.08.2022
01.09.2022 - 02.09.2022
10.06.2022 - 02.09.2022
20.06.2022 - 05.09.2022
14.06.2022 - 06.09.2022
01.08.2022 - 08.09.2022
10.09.2022 - 10.09.2022
08.05.2022 - 11.09.2022
16.09.2022 - 16.09.2022
16.04.2022 - 25.09.2022
05.10.2022 - 09.10.2022
09.10.2022 - 09.10.2022
05.11.2022 - 05.11.2022
05.11.2022 - 05.11.2022
05.02.2023 - 05.02.2023
25.02.2023 - 25.02.2023
21.03.2023 - 21.03.2023